sobota 3. ledna 2009

Výpověd nájmu bytu, náležitosti výpovědi z nájmu

Výpověď z nájmu bytu, náležitosti výpovědi nájmu

Jednou z možností ukončení nájmu bytu je dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem a druhým způsobem, který upravuje občanský zákoník je ukončení nájmu bytu prostřednictvím výpovědi ze strany pronajímatele nebo nájemce.

Výpověď z nájmu bytu a zejména její náležitosti upravuje § 710 občanského zákoníku. Hlavními náležitostmi výpovědi z nájmu bytu jsou:

  • Výpověď z nájmu bytu musí být písemná.
  • V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.
  • Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.
  • Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.

Žádné komentáře:

 
optimalizace PageRank.cz