středa 2. května 2012

Výpověď dohody o provedení práce – vzor pro zaměstnavatele

Vzor výpovědi dohody o provedení práce lze použít pouze jako návrh ze strany zaměstnavatele zaměstnanci. Podmínkou platnosti je souhlas zaměstnance s výpovědí dohody o provedení práce. Jiná situace nastává, pokud máte se zaměstnancem dohodnuté ustanovení o způsobu ukončení dohody o provedení práce přímo v ní. K výpovědi dohody o provedení práce více v článku výpověď dohody o provedení práce.

Výpověď dohody o provedení práce – vzor pro zaměstnavatele
Vzor výpovědi dohody o provedení práce ze strany zaměstnavatele:

Výpověď dohody o provedení práce


Zaměstnanec (jméno, adresa, datum narození):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď dohody o provedení práce

Podle dohody o provedení práce ze dne ……….. pracujete u naší společnosti se sídlem ………… na pozici ……… v rozsahu ….. hodin týdně.

V dohodě o provedení práce jsme nesjednali způsob jejího ukončení, oznamujeme Vám tedy tímto svůj návrh na její ukončení. Navrhujeme ukončení dohody o provedení práce k dnešnímu dni.V ..................... dne ....................

..................................
zaměstnavatelTuto výpověď přijímám


V ..................... dne ....................

.................................
zaměstnanec

Výpověď dohody o provedení práce ke stažení - vzor pro zaměstnavatele
Výpověď dohody o provedení práce - vzor pro zaměstnavateleDalší vzory:
Výpověď dohody o provedení práce - vzor pro zaměstnance
Dohoda o provedení práce 2012

Další články:

Výpověď dohody o provedení práce - vzor pro zaměstnance

Výpověď dohody o provedení práce se podstatně liší od výpovědi z pracovního poměru. Výpověďz pracovního poměru je přesně upravena v zákoníku práce, konkrétně v § 48 až § 73a. Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru však výpověď dohody o provedení práce nemá speciální ustanovení v zákoníku práce. Výpověď dohody o provedení práce se řídí obecnými ustanoveními dohod dvou samostatných subjektů – zaměstnance a zaměstnavatele. Výpověď dohody o provedení práce je možná pouze vzájemnou dohodou obou stran. To znamená, že předloženou výpověď jedné strany musí druhá strana akceptovat. Pokud by tomu tak nebylo, není možné dohodu o provedení práce vypovědět pouze jednostranně.

Je tedy dobré při uzavření dohody o provedení práce si zkontrolovat pečlivě její text, zda obsahuje i ujednání o možnosti ukončení dohody o provedení práce. Pokud tomu tak není lze druhé straně podat následující výpověď dohody o provedení práce, která je samozřejmě ale jen návrhem jedné ze stran. Návrh výpovědi dohody o provedení práce může podat jak zaměstnavatel tak zaměstnanec.


Výpověď dohody o provedení práce – vzor pro zaměstnance

Vzor výpovědi dohody o provedení práce lze použít pouze jako návrh ze strany zaměstnance zaměstnavateli. Podmínkou platnosti je souhlas zaměstnavatele s výpovědí dohody o provedení práce.


Výpověď dohody o provedení práce


Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď dohody o provedení práce

Podle dohody o provedení práce ze dne ……….. pracuji u Vaší společnosti se sídlem ………… na pozici ……… v rozsahu ….. hodin týdně.

V dohodě o provedení práce jsme nesjednali způsob jejího ukončení, oznamuji vám tedy tímto svůj návrh na její ukončení. Navrhuji proto ukončení dohody o provedení práce k dnešnímu dni.V ..................... dne ....................

..................................
ZaměstnanecTuto výpověď přijímám


V ..................... dne ....................

.................................
 
optimalizace PageRank.cz