středa 2. května 2012

Výpověď dohody o provedení práce - vzor pro zaměstnance

Výpověď dohody o provedení práce se podstatně liší od výpovědi z pracovního poměru. Výpověďz pracovního poměru je přesně upravena v zákoníku práce, konkrétně v § 48 až § 73a. Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru však výpověď dohody o provedení práce nemá speciální ustanovení v zákoníku práce. Výpověď dohody o provedení práce se řídí obecnými ustanoveními dohod dvou samostatných subjektů – zaměstnance a zaměstnavatele. Výpověď dohody o provedení práce je možná pouze vzájemnou dohodou obou stran. To znamená, že předloženou výpověď jedné strany musí druhá strana akceptovat. Pokud by tomu tak nebylo, není možné dohodu o provedení práce vypovědět pouze jednostranně.

Je tedy dobré při uzavření dohody o provedení práce si zkontrolovat pečlivě její text, zda obsahuje i ujednání o možnosti ukončení dohody o provedení práce. Pokud tomu tak není lze druhé straně podat následující výpověď dohody o provedení práce, která je samozřejmě ale jen návrhem jedné ze stran. Návrh výpovědi dohody o provedení práce může podat jak zaměstnavatel tak zaměstnanec.


Výpověď dohody o provedení práce – vzor pro zaměstnance

Vzor výpovědi dohody o provedení práce lze použít pouze jako návrh ze strany zaměstnance zaměstnavateli. Podmínkou platnosti je souhlas zaměstnavatele s výpovědí dohody o provedení práce.


Výpověď dohody o provedení práce


Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď dohody o provedení práce

Podle dohody o provedení práce ze dne ……….. pracuji u Vaší společnosti se sídlem ………… na pozici ……… v rozsahu ….. hodin týdně.

V dohodě o provedení práce jsme nesjednali způsob jejího ukončení, oznamuji vám tedy tímto svůj návrh na její ukončení. Navrhuji proto ukončení dohody o provedení práce k dnešnímu dni.V ..................... dne ....................

..................................
ZaměstnanecTuto výpověď přijímám


V ..................... dne ....................

.................................

Žádné komentáře:

 
optimalizace PageRank.cz