neděle 30. listopadu 2008

Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem, vzor výpovědi podané zaměstnancem

Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem, vzor výpovědi podané zaměstnancem

Zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru dle ustanovení zákoníku práce. Konkrétně dle ustanoveních § 50 a následujících. Zaměstnanec může na rozdíl od zaměstnavatele výpověď podat bez udání důvodu. Výpověď z pracovního poměru je na rozdíl od dohody o rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem. Výpovědní doba může činit nejméně 2 měsíce. Tedy ustanovení o době výpovědi je nejméně 2 měsíce, přičemž maximální dálka není omezena. Výpověď musí být dána písemně jinak je neplatná. Stejně tak odvolání výpovědi musí být učiněno písemně a v obou případech doručeno zaměstnavateli.

Následující vzor výpovědi podané zaměstnancem je připravený podle stávajícího znění zákoníku práce.

Výpověď vzor ke stažení, vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem - výpověď vzor


Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem


Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám

výpověď

zvýše uvedeného pracovního vztahu. Tuto výpověď podávám bez uvedení důvodu s dvou měsíční výpovědní lhůtou ke dni ........ . Pracovní poměr tedy skončí dne .......... .


V ..................... dne ....................

..................................
ZaměstnanecTuto výpověď přijímám

V ..................... dne ....................

.................................
Zaměstnavatel

Výpověď vzor ke stažení, vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem - výpověď vzor

Žádné komentáře:

 
optimalizace PageRank.cz