sobota 3. ledna 2009

Výpověď pojištění, pojistná smlouva výpověď

Výpověď pojištění, výpověď pojistné smlouvy, vzor výpovědi pojištění


Přidáváme vzor výpovědi pojistné smlouvy. Obecně uzavírání a skončení pojistných smluv upravuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Tento zákon v § 22 upravuje náležitosti výpovědi pojistné smlouvy. Na výpověď pojistné smlouvy je tedy nejdříve nutné aplikovat právě ustanovení § 22 zákona o pojistné smlouvě a až následně ustanovení občanského zákoníku.


Vzor výpovědi pojistné smlouvy

Vzor výpovědi pojistné smlouvy je na typ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento vzor výpovědi pojistné smlouvy lze upravit a použít na jiný typ pojistných smluv.

Vzor výpovědi pojistné smlouvy ke stažení zdarma - výpověď pojistné smlouvy

Výpověď pojištění

Pojišťovna
Ulice
Město
PSČ


Věc: Výpověď pojištění

Dne 5. ledna 2008 jsem u vaší společnosti uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojištění. Bylo dohodnuto jednoroční pojistné období od 6. ledna 2009.
Ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, vypovídám pojištění z uvedené smlouvy. Pojištění zanikne ke konci nynějšího pojistného období, tedy dnem 6. ledna 2009.
V Brně dne 3. října 2008


V ..................... dne ....................


..................................
(Vaše jméno)


Vzor výpovědi pojistné smlouvy ke stažení zdarma - výpověď pojistné smlouvy


Související dokumenty:
Zákon o pojistné smlouvě

Žádné komentáře:

 
optimalizace PageRank.cz