pondělí 30. března 2009

Výpověď z nájmu bytu nájemcem

Přinášíme vzor výpovědi nájmu bytu nájemcem. Tento vzor výpovědi můžete použít, když se s pronajímatelem nedohodnete na jiném (především kratším ) termínu skončení nájmu.

   
Náležitosti výpovědi z nájmu bytu
 

Výpověď z nájmu bytu a zejména její náležitosti upravuje § 710 občanského zákoníku. Hlavními náležitostmi výpovědi z nájmu bytu jsou:
  • Výpověď z nájmu bytu musí být písemná.
  • V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.
  • Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.
  • Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.


Vzor výpovědi z nájmu bytu nájemcem bytu

Jméno a příjmení nájemce ………………..
Adresa ………………….

Věc: Výpověď nájmu bytu v domě č. 22 v Mozartově ulici v Příbrami

Na základě nájemní smlouvy ze dne 1. května 2007 mám na dobu neurčitou pronajatý a užívám byt 2 + 1 s příslušenstvím ve čtvrtém poschodí domu č. p. 22 v Mozartově ulici v Příbrami.

Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem 1. dubna 2009. Nájem tak skončí k 30. červnu 2009.

V Příbrami dne 30. března 2009


..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi ke stažení
Vzor výpovědi z nájmu bytu nájemcem ke stažení zdarma - výpověď nájmu bytu nájemcem

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Ahoj zdravím!
Je potřeba mít výpověď z nájmu podepsanou pronajimatelem? Děkuji!

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den, ne, to není třeba. Výpověď je jednostranný úkon.

Anonymní řekl(a)...

prosím, kde najdu vzor výpovědi z nájmu. Při porušení podmínek nájemcem-nájemce neplatí nájem?

 
optimalizace PageRank.cz