úterý 17. února 2009

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - výpověď na hodinu

Tak jako může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s zaměstnancem, má i zaměstnanec právo okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnavatelem.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě pouze v případech uvedených v § 56 zákoníku práce. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou tyto:
  • podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
  • nebo zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1 zákoníku práce).
Další ustanovení okamžité výpovědi zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.Související články
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Žádné komentáře:

 
optimalizace PageRank.cz